Centre dEstudis Locals del Vilosell

Recuperem el patrimoni històric

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Revista Talaia del Vilosell
Revista Talaia del Vilosell
El Centre d'Estudis Locals del Vilosell edita, des de l'any 2000, la revista "Talaia del Vilosell". La publicació, de periodicitat trimestral, la reben tots els col·laboradors del Centre.

La revista Talaia té la funció de difondre la història i el patrimoni del Vilosell. La Talaia també es fa ressò de les noves adquisicions de l'Arxiu Municipal, dels últims estudis sobre personatges o fets del poble i sobre les activitats celebrades i les que es preveu organitzar.

Per rebre la publicació i, per tant, esdevenir col·laborador del Centre heu de proporcionar les vostres dades personals (Nom, cognom i adreça) i el número de compte corrent on anualment se us carregarà la quantitat de 12 euros.